:: จำหน่ายพันธุ์ยางพารา ยางตาเขียว ยางชำถุง กล้ายางพารา พันธุ์ 251 600 235 408 984 24 226 ได้มาตฐานกรมวิชาการเกษตรรับรอง :: :: จำหน่ายพันธุ์ยางตาเขียว ยางชำถุง พันธุ์ 251 600 235 ที่ได้มาตฐานกรมวิชาการเกษตรรับรอง ::
เมนูหลัก
เข้าระบบ
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:


ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!


SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
การบำรุงรักษา
Published by Supe on 11/9/2007 (43772 reads)


การใช้ปุ๋ยในสวนยาง
ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีด -
เขตปลูกยางเดิม ใช้สูตร 20-8-20
- เขตปลูกยางใหม่ ใช้สูตร 20-10-12

ปุ๋ยยางพาราหลังเปิดกรีด -
ทุกเขตปลูกยาง ใช้สูตร 30-5-18
- เขตปลูกยางเดิม และเขตปลูกยางใหม่ ใส่ปุ๋ยครั้งละ 500 กรัมต่อต้น ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรก ใส่ต้นฤดูฝน หลังยางผลัดใบในขณะที่ยังเป็นใบเพส ครั้งที่สอง ใส่ก่อนใบยางจะแก่

การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง -
แม่ปุ๋ยที่แนะนำให้ใช้ เป็นแม่ปุ๋ยที่สะดวกในการจัดซื้อและราคาถูก ได้แก่ DAP (18-46-0) MOP (0-0-60) และ ยูเรีย (46-0-0)
ตัวอย่างการผสมปุ๋ยสูตรต่าง ฯ ใช้เอง จำนวน 100 กิโลกรัม จากแม่ปุ๋ยทั้ง 3 ชนิด

สูตรปุ๋ย
DAP (18-46-0)
MOP (0-0-60)
UREA (46-0-0)
20-8-20
18
34
38
20-10-12
22
20
36
30-5-18
10
30
60

ปุ๋ยผสมใช้เองไม่แนะนำให้ใช้สารตัวเติมการตัดแต่งกิ่ง
ตัดแต่งกิ่งในช่วงต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน


ตัดกิ่งแขนงให้ชิดลำต้นในระดับต่ำกว่า 2 เมตร เริ่มตั้งแต่ยาง อายุประมาณ 1 ปี


สภาพท้องที่แห้งแล้ง ควรตัดแต่งกิ่งแขนงในระดับต่ำกว่า 1.7 เมตร


ใช้กรรไกร ตัดให้ชิดกับลำต้น ไม่ควรใช้มีดตัดหรือสับ


ไม่โน้มต้นยางลงมาตัดแต่ง เพราะจะทำให้ เปลือกแตก น้ำยางไหล หรือหักได้

ใช้ปูนขาว หรือปูนแดง หรือสี ทาบริเวณ แผลที่ตัดการกำจัดวัชพืช
วัชพืชในสวนยางแบ่งออกเป็น วัชพืชทั่วไป และหญ้าคา

กำจัดได้หลายวิธี เช่น การใช้แรงคนถาก ไถพรวน ปลูกพืชคลุมดิน และใช้สารเคมี

การปลูกพืชคลุมดิน

ประโยชน์

ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ป้องกันการพังทะลายของดิน
ควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช
ลดค่าใช้จ่ายในการปราบวัชพืช


พันธุ์พืชคลุมดิน
เป็นพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ คาโลโปโกเนียม เซนโตรซิมา เพอราเรีย ซีรูเลียม

วิธีการปลูก

ปลูกแบบหว่าน ห่างจากแถวยาง 2 เมตร เหมาะกับสวนโล่งเตียนและเตรียมพื้นที่อย่างดี
ปลูกเป็นแถว ปลูกห่างกัน 2 เมตร 3 แถว เหมาะกับสวนที่ปลูกพืชแซมและสวนที่อยู่บนควนเขา
ปลูกแบบเป็นหลุม ระยะ 30 X 100 ซม. จำนวน 5 แถว เหมาะกับสวนที่มีวัชพืชขึ้นบ้างแล้วแต่ยังไม่หนาแน่น


ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับยางพารา. พิมพ์ครั้งที่ 1: 2544
สำนักงาน กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง , การปลูกยางพารา . พิมพ์ครั้งที่ 4 : 2545

  View this article in PDF format Print article Send article

Navigate through the articles
Previous article ไม้ยางพาราทดแทนไม้ป่าจากธรรมชาติ เรื่องของไม้ยางพารา Next article


Design by Ming_Supedapara.com
แลกลิงค์ และลงโฆษณา
แลกลิงค์กับสุปรีดาพาราดอทคอมให้
copy code
นี้ไปติดแล้วเมล์บอกที่
info@supedapara.com