บีพีเอ็ม (BPM) 24
พันธุ์ยางชั้น 1 บีพีเอ็ม (BPM) 24
แม่ X พ่อ GT 1 x AVROS 1734
แหล่งกำเนิด อินโดนีเซีย
ผลผลิต ผลผลิตสูงมากทั้งในระยะ 2 ปีแรก และปีกรีดต่อๆมา ใน ช่วงผลัดใบ ผลผลิตจะลดลงปานกลาง
การเจริญเติบโต ระยะก่อนเปิดกรีด และระหว่างกรีด มีการเจริญเติบโต ปานกลาง ทรงพุ่ม มีขนาดปานกลาง
ความหนาของเปลือก เปลือกเดิมหนามาก เปลือกงอกใหม่หนาปานกลาง
รอยแผลกรีด ถ้ากรีดลึกเป็นบาดแผล ถึงเนื้อไม้ เปลือกงอกใหม่ เสียหายปานกลาง
ความต้านทานโรค 
โรคใบร่วงไฟทอปโทรา ดีมาก
โรคใบจุดออยเดียม ปานกลาง
โรคใบจุดคอลเทโทตริกัม ปานกลาง
โรคเส้นดำ ดี
โรคราสีชมพู ปานกลาง
โรคเปลือกแห้ง ดีมีจำนวนต้นแสดงอาการเปลือกแห้งน้อย
ความต้านทานลม ปานกลาง
พื้นที่ปลูก ปลูกได้ในพื้นที่ลาดชัน พื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น พื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง และพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นสูง
ข้อแนะนำ/ข้อสังเกต ยางพันธุ์นี้ควรใช้ระยะกรีด ที่มีความถี่ของการกรีดน้อย
This article comes from จำหน่ายกล้ายางพารา คุณภาพ 251,408,600,235,24,3001
http://www.supedapara.com

The URL for this story is:
http://www.supedapara.com/modules/content/index.php?id=25