อาร์อาร์ไอเอ็ม (RRIM) 600
พันธุ์ยางชั้น 1 อาร์อาร์ไอเอ็ม (RRIM) 600
แม่ X พ่อ Tjir 1x PB 86
แหล่งกำเนิด มาเลเซีย
ผลผลิต ผลผลิตสูงมากทั้งในระยะ 2 ปีแรก และปีกรีดต่อๆมา ใน ช่วงผลัดใบ ผลผลิตจะลดลง เพียงเล็กน้อย แต่ใน แหล่งปลูกยางใหม่ ผลผลิต จะลดลงมาก
การเจริญเติบโต ระยะก่อนเปิดกรีดมีการเจริญเติบโตปานกลาง ในระยะ ระหว่างกรีด มีการเจริญเติบโตดี ทรงพุ่มมีขนาดใหญ่
ความหนาของเปลือก เปลือกเดิมบาง เปลือกงอกใหม่หนา
รอยแผลกรีด ถ้ากรีดลึกเป็นบาดแผลถึงเนื้อไม้ เปลือกงอกใหม่ จะเสียหายรุนแรงมาก
ความต้านทานโรค 
โรคใบร่วงไฟทอปโทรา อ่อนแอมาก
โรคใบจุดออยเดียม ปานกลาง
โรคใบจุดคอลเทโทตริกัม ปานกลาง
โรคเส้นดำ อ่อนแอมาก
โรคราสีชมพู อ่อนแอมาก
โรคเปลือกแห้ง ดี มีจำนวนต้นเปลือกแห้งน้อย
ความต้านทานลม ปานกลาง
พื้นที่ปลูก ปลูกได้ในพื้นที่ลาดชัน ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น และ พื้นที่ ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง
ข้อแนะนำ/ข้อสังเกต สำหรับการปลูกยางพันธุ์นี้ทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้ และ บริเวณชายแดน ของภาคตะวันออก ในบางปี ที่มี โรคใบร่วงไฟทอปโทรา ระบาดรุนแรง ผลผลิต จะลดลงมาก
This article comes from จำหน่ายกล้ายางพารา คุณภาพ 251,408,600,235,24,3001
http://www.supedapara.com

The URL for this story is:
http://www.supedapara.com/modules/content/index.php?id=24